Deň otvorených dverí 2017

Deň otvorených dverí 2016

Samozber jahôd 2016

Záchrana úrody proti mrazom

Ničivé mrazy 2016

Sady 2016