Emilove Sady - OVD Dvory nad Žitavou

OVD - Ovocinárske družstvo
Za traťou 1427941 31  Dvory nad Žitavou

Predajne

Kontakt na predajne nájdete TU

Vedenie

Predseda družstva

Ing. Emil Schultz

Hlavný manažér výroby

Ing. Peter Drobňák

Hlavný manažér predaja

Milan Broškovič BSc

Obchodné oddelenie

Obchodný zástupca

Školské ovocie

Ekonomické oddelenie

Personalistka

Katarína Hamranová

Ekonóm

Účtovníčka

Mária Bugyíková